FikretKISA

h a z ı r l a n ı y o r

kırmızı kar yağınca bitecek.

icon

Vecihi